صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دراین برنامه مدیر مدرسه صبح تهران با دانش آموزان درباره صداهای ناهنجار شهر صحبت می کند ، صداهایی که باعث آلودگی صوتی می شوند و شهروندان را آزار می دهند . این برنامه را با اجرای میثم عبدی بشنوید .