صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه مدیر مدرسه صبح تهران با اجرای میثم عبدی درباره ساختمانهای بلند شهر با دانش آموزان صحبت می کند . که متأسفانه برخی از این ساختمانها در اطراف مدارس هستند که باعث عدم آرامش دانش آموزان می شوند .