صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

رفتار ترافیکی موضوعیه که مدیر مدرسه صبح تهران در موردش با دانش آموزان صحبت می کنه و تأکید داره که حتما رعایت کنند در مسیرهای مشخص شده تردد کنند و از صف های خودشون خارج نشن .