صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

با توجه به شیوع موج سوم کرونا و لزوم استفاده از ماسک و بی توجهی برخی از افراد به زدن ماسک ، شنونده این برنامه باشید.


ما را در اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی با شناسه Tehraan360@ پیدا و همراهی کنید.


#تهران 360
#تهران360
#تهران_360
#tehran360
#tehran_360
#tehraan360
#tehraan_360

مرتبط با این