دنده پنج جمعه ها از ساعت 20 به مدت 30

دنده پنج

برنامه ای است از گروه تهران و رویدادها كه به مسائل اقتصادی و همچنین مسائل مربوط به خودرو می پردازد

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 20

مدت برنامه:30

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 3000094

عوامل برنامه

دسترسی سریع
دنده 5