میدان فرهنگ پنجشنبه و جمعه از ساعت 21:00 به مدت 25 دقیقه

رادیو تهران

ميدان فرهنگ

میدان فرهنگ

Bootstrap Image Preview

برنامه گفتگو محور «میدان فرهنگ» به منظور آشنایی بیشتر با ادبیات و شاعران و نویسندگان معاصر روزهای پنجشنبه و جمعه ؛ ساعت 21:00 به مدت 25 دقیقه بر روی انتن رادیو تهران می رود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 3000094
دسترسی سریع
میدان فرهنگ