رو به آینه پنجشنبه از ساعت 13:40 به مدت 15 دقیقه

رادیو تهران

رو به آينه

رو به آینه

Bootstrap Image Preview

«رو به آینه» برنامه جدید رادیو تهران است كه از گروه سیاسی این شبكه رادیویی با رویكرد انتخاباتی و در قالب نمایشی و طنز روی آنتن می رود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 3000094
دسترسی سریع
رو به آینه