صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

- از ساعت - به مدت -

یک کوله با قابلیت حمل بر پشت یا کشیدن روی زمین تهیه کنید. لوازم ضروری را در آن بگذارید و در محل پناهگیری یا نزدیک خروجی نگه دارید.اگر پناهگاه امنی در خانه دارید کنار آن پتو و لباس گرم هم بگذارید حتی اگر جلو چشم مهمان باشد...

مرتبط با این