صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

مرورگر1332

شنبه الي چهارشنبه از ساعت 20 به مدت 30

جناب عبدالمحمدی مدیر پروژه اسقاط مینی بوس های تحت پوشش شرکت واحد در برنامه مرورگر رادیو تهران از روند این پروژه توضیحات کامل و دقیقی دادند که با هم میشنوییم.

مرتبط با این