صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا 5 شنبه از ساعت 10:35 به مدت 20 دقیقه

گفتگو با امیر حسین صفرزاده مدیر عامل تیم بسکتبال شیمیدر تهران

اتهام علیه مشحون
صفرزاده مدیر عامل باشگاه شیمیدر: اقای مشحون نامه زده به کنفدراسیون بسکتبال آسیا و درخواست کرد بنده که عضو کمیته حقوقی این کنفدراسیون هستم رابرکنار کنند
اقشاگری های مدیر عامل باشگاه شیمیدر در مورد فدراسیون بسکتبال برای اولین بار در برنامه تهران ورزشی رادیو تهران.

مرتبط با این