صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا 5 شنبه از ساعت 10:35 به مدت 20 دقیقه

عبدالله ویسی سرمربی در حال استعفا سپاهان در برنامه تهران ورزشی رادیو تهران گفت :

باشگاه بدون اجازه من بازیکن گرفت.اینکار بسیار زشت و زننده بود...

مرتبط با این