صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا 5 شنبه از ساعت 10:35 به مدت 20 دقیقه

گفتگو با محسن مهرعلیزاده رییس بین المللی فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی در رادیو تهران

مهرعلیزاده:
-به نظر من این ادعا اصلا مهم نیست
-اگر لازم باشد اعتراض می کنیم

مرتبط با این