صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا 5 شنبه از ساعت 10:35 به مدت 20 دقیقه

گفتگو با حمیدرضا گرشاسبی عضو هیئت مدیره پرسپولیس

گرشاسبی:
می خوایم رکورد امتیاز رو امسال بزنیم
بدهی های سال های قبل کار مدیریتی این تیم رو دچار مشکل کرده
در مورد کسر 6امتیاز در حال رایزنی هستیم

مرتبط با این