صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا 5 شنبه از ساعت 10:35 به مدت 20 دقیقه

رضا عنایتی قبل از خداحافظی رسمی خود از جهان فوتبال به عنوان مهمان ویژه رادیو تهران در برنامه تهران ورزشی از حس این اتفاق بزرگ در زندگی خود با ما گفتگو کرد.
شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم...

مرتبط با این