صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 17.00 به مدت 210دقیقه

مستندی روایی از وقایعِ 17 شهریور1357 ، در سالگرد این رویداد در "تهران من" از رادیو تهران...

مرتبط با این