صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 17.00 به مدت 210دقیقه

رادیو تهران ، از مخاطبان خود خواسته تا نذر های فرهنگی خود را با برنامه ی تهران من به اشتراک بگذارند
شماره های تماس 22652465 و 22652466
شماره پیامک 3000094

مرتبط با این