صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 17.00 به مدت 210دقیقه

نگاهِ طنز شیوا شیدای حسینی به شیطنت های دیروز در مدرسه تا شیطنت های امروز در مجلس ... از دعوا و سلفی گرفتن با مهمون خارجی تاااا دست گرفتن و مسخره کردن و خوابیدن روی صندلی های مجلس

مرتبط با این