صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 18:00 به مدت 210دقیقه

این روزا همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ما درگیر اینیم که بشکنه این دست که نمک نداده
مار تو آستینم پرورش دادم. یا ایراد از نمکاس یا ایراد نمک دوناس یا مشکل چشایی داریم!

مرتبط با این