صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 18:00 به مدت 210دقیقه

هم راحت تر میگی نه!
هم کسیِ که ازش خوشت نمیاد برات محو میکنه
اعتماد به نفستم میبره بالا
دیگه چی میخوایم؟!

مرتبط با این