صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:15 به مدت 5 دقیقه

حضور پر شور مردم تنها به محله و جایی محدود نخواهد شد.
این گزارش قسمت کوچکی از حضور مردم در یک منطقه از محله پونک را نشان میدهد
با رادیو تهران همراه باشید...

مرتبط با این