صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز به جز ایام تعطیل از ساعت 6.30-10 به مدت 210دقیقه

گفتگوی پارک شهر با دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک درباره اتفاقات فرودگاه شیکاگو در رابطه با برخوردشان با ورزشکاران بشنوید.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری

مرتبط با این