صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز به جز جمعه ها از ساعت 10-10.30 به مدت 30دقیقه

دراین بخش از برنامه تهران کلینیک خبرهایی در حوزه مافیای دارو ( صحبتهای وزیر بهداشت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ) را بشنوید.

کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری

مرتبط با این