صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه از ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه

شنونده گفتگوی این برنامه با محسنی بند پی استاندار تهران در پاسخ به این پرسش که تصمیمات ستادمبارزه با کرونا مبتنی بر چه فرضیاتی است، باشید.

محسنی بندپی درباره تصمیمات جدید ستاد مبارزه با کرونا و محدودیت های جدید توضیحاتی داد و گفت: هدف ما قطع زنجیره انتقال ویروس است و جلوگیری از اجتماع در این باره اثر بخش است و...
مردم همکاری کنند و در خانه بمانند
کاری از گروه سیاسی

مرتبط با این