صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر روز از ساعت 00:00 به مدت 100 دقیقه

در این بخش از برنامه تهران 24 شنونده پیشنهادات فرهنگی ایزدی کارشناس برنامه باشید برای داشتن شنبه ای متفاوت، تفریحات فقط برای روزهای تعطیل و آخر هفته نیست با برنامه ریزی می توان از شنبه لذت برد.

کاری از گروه طرح و تأمین
می توانید در سرتاسر دنیا از طریق وب سایت WWW.RADIOTEHRAN.IR ضمن استفاده از پخش زنده شبکه، در جریان آخرین خبرهای رادیو تهران قرار بگیرید.

مرتبط با این