محمدهادی نه‌برادر

حوزه تخصصی: تهیه‌كننده و كارشناسی ورزشی

محمدهادی نه برادر، سال 1364 در شهر تهران متولد شد.

وی دارای مدرك كارشناسی روابط عمومی است ، در حوزه ورزشی فعالیت دارد، در سال 1384 وارد رسانه ملی شده و از همان سال همكاری با رادیو تهران را آغاز كرده است.

فعالیت های حرفه ای: ورزش از رادیو تهران، مرورگر ١٣٣٢، صبح انتظار، دنده پنج، تهران ورزشی، تهران من (پنجشنبه ها) ، از رادیو تهران بپرسید، بیدار باش، مسابقه ٠٢١

دسترسی سریع