الهام شوقی

حوزه تخصصی: گویندگی و نویسندگی
elham.shoghi@gmail.com


الهام شوقی سال 56 در شهر رشت متولد شد.

وی مدرك كارشناسی ارتباطات از دانشكده صدا و سیما را در كارنامه تحصیلی خود دارد.
از سال 76 همكاری خود را با رسانه ملی در مركز رشت آغاز كرد و در سال 79 به عنوان گوینده و نویسنده وارد رادیو تهران شد.
وی تا كنون با رادیوهای ورزش، فرهنگ، تجارت، صدای آشنا، انقلاب، تهران و پیام همكاری داشته است.

برنامه های رادیو تهران:
به همین راحتی، تهران كلینیك و ...

افتخارات و سوابق:
گوینده برتر جشنواره های رادیویی
گوینده برتر جشنواره های رمضانی
گوینده برتر معاونت صدا در برنامه های صبحگاهی
گوینده و نویسنده برتر رادیو تهران در برنامه به همین‌راحتی.
خبرنگار ماهنامه آفتاب صبح
روزنامه‌نگار روزنامه شروع
و مدرس بیان و گویندگی

دلنوشته:
الهام شوقی هستم...
گفتن و نوشتن بخشی از زندگی من است.
بخشی كه نبض دارد
می‌تپد
و زنده‌ام می‌دارد

دسترسی سریع