آرمان غفاریان

حوزه تخصصی: گویندگی و بازیگری
andranis_42@yahoo.com

آرمان غفاریان از سال 1388 وارد سازمان صدا و سیما شده و از سال 1391 همكاری خود با رادیو تهران را به عنوان گوینده و بازیگر آغاز كرده است.

وی كه كارشناسی هنرهای نمایشی دارد و از بازیگران خوب رادیوست، تا كنون با رادیو های تهران، نمایش، ورزش، صبا و سلامت همكاری داشته است.

برنامه ها:
خانه ما، زنگ تفریح، بیدار باش تهران
لازم به ذكر است: وی ایفاگر نقش چلنچو در برنامه به همین راحتیست.

افتخارات:
*بهترین بازیگر جشنواره مونولوگ
*بهترین بازیگر جشنواره روبان قرمز
*بهترین گوینده رادیو نمایش درسال94 از دیدگاه مخاطبان

دسترسی سریع