سید امیر بنی هاشمی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی و صدا برداری

سیدامیر بنی هاشمی متولد خرداد 31 و دارای مدرك كارشناسی كامپیوتر است و با رادیو تهران به عنوان تهیه كننده همكاری دارد.

ازسال 78 وارد صدا و سیما شده، در ابتدا صدابردار ، از سال 86 تهیه كننده صدای آشنا بوده و همكاری با رادیو تهران را هم ازسال 95 آغاز كرده است.

افتخارات:
5 جایزه از جشنواره‌های رادیو در بخش صدابرداری
7 جایزه از جشنواره‌های رادیویی در بخش تهیه‌كنندگی

برنامه ها:
021، تهران كلینیك، هشتك تهران، تا سپیده تهران(ویژه سحر)، عقربه و...


دسترسی سریع