صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

روایت گذری در تهران در لایه های فرهنگ و تاریخ امروز به معرفی املاک میرزافرمانفرما می پردازد که بخشی از املاک خودش را به تأسیس انستیتو پاستور ایران در تجریش اختصاص داده که تا مدتها پزشکان فرانسوی آن را اداره می کردند .

مرتبط با این