صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

اگه شما اهل قهر کردن با کودک خود هستید، ناخواسته حرمت نفس او را از بین می برید. فرزند خود را بی قید و شرط دوست داشته باشید و به کارهای بی خطر او بی توجه باشید، زیرا بی توجهی بزرگترین تنبیه است. شنونده این بخش از تهران کلینیک باشید.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری

مرتبط با این