صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اگه شما اهل قهر کردن با کودک خود هستید، ناخواسته حرمت نفس او را از بین می برید. فرزند خود را بی قید و شرط دوست داشته باشید و به کارهای بی خطر او بی توجه باشید، زیرا بی توجهی بزرگترین تنبیه است. شنونده این بخش از تهران کلینیک باشید.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری