صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

گفتگوی زنده پارک شهر با آقای عبدالحسین روح الامینی رئیس جدید خانه احزاب در خصوص اجرای قانون جدید احزاب، احزابی که در کشور وجود دارند و کارکرد آنها را با اجرای سید حسین حسینی بشنوید.

کاری از گروه مدیریت و برنامه ریزی شهری

مرتبط با این