صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

در این قطعه صوتی ، شنونده سخنان حجت الاسلام اکبر نژاد رئیس مؤسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی درباره اهداف قیام امام حسین (ع) باشید.

رادیو تهران را در بعضی از کشورها می توان توسط گیرنده های دیجیتال و ماهواره ای بر روی ستلایت و فرکانسهای زیر دریافت کرد:
ماهواره BADR / فرکانس: 11880 مگاهرتز / پلاریزاسیون: افقی / نرخ سمبل: 27500
ماهواره INTELSAT902 / فرکانس: 11555 مگاهرتز / پلاریزاسیون: عمودی / نرخ سمبل: 30000
ماهواره Eutelsat HOTBIRD 13B / فرکانس: 12437 مگاهرتز / پلاریزاسیون: افقی / نرخ سمبل: 29900

مرتبط با این