صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

آنهایی که رفتند و رسالتی از جنس آگاهی و حرکت رابر دوشمان باقی گذاشتند نامشان تا همیشه زینت بخش کوچه و پس کوچه های شهرمان خواهد بود .آنچه می شنوید گفتگو با خانواده و دوستان شهیدان گرانقدر محسن و حسن حاجی بابا می باشد .

مرتبط با این