صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

رعایت کردن حق همسایه ها موضوعی که مدیر مدرسه صبح تهران درباره ش با دانش آموزان صحبت می کند . همسایه ها باید به حقوق یکدیگر احترام بگذارند . این برنامه را با اجرای میثم عبدی بشنوید .

مرتبط با این