صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

جشن تولد گرفتن در مدرسه موضوعی است که مدیر مدرسه صبح تهران با اجرای میثم عبدی درباره درست یا غلط بودنش با دانش آموزان صحبت می کنه. شنونده این برنامه باشید.

مرتبط با این