صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

دراین برنامه شنونده صحبتهای مدیر مدرسه صبح تهران درباره همراهی فرزندان با والدین و عدم استفاده از شبکه های اجتماعی در کنار خانواده باشید.
این آیتم با اجرای میثم عبدی تقدیم شما می شود.

کاری از گروه تولید و تأمین

ما را در اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی با شناسه Tehraan360@ پیدا و همراهی کنید.

#تهران 360
#تهران360
#تهران_360
#tehran360
#tehran_360
#tehraan360
#tehraan_360

مرتبط با این