سایه روشن شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:00 به مدت 20دقیقه

"سایه روشنِ" بافت های فرسوده تهران د رادیو تهران


مستند "سایه روشن"، به بررسی بافت های فرسوده تهران می پردازد.

1396/10/12
|
11:30
|


به گزارش سایت رادیو تهران؛ امروز سه شنبه 12 دی، نگاهی ویژه به بافت های فرسوده شهر تهران خواهد داشت.
بافت های فرسوده، محدوده های آسیب پذیر شهر محسوب شده كه نیازمند برنامه ریزی و مداخله هماهنگ برای ساماندهی و ارتقاء كیفیت سكونت است.
این برنامه بر عهده "گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری " رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند شنبه تا چهارشنبۀ هر هفته ساعت 15:00 شنونده این برنامه باشند.
آرزو مددی مستندساز در این برنامه با شنوندگان همراه است.

دسترسی سریع
سایه روشن