سایه روشن شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:00 به مدت 20دقیقه

در آستانه روز دانشجو خوابگاه های دانشجویی

در آستانۀ روز دانشجو، برنامه "سایه روشنِ" امروز یكشنبه 14 آذر، مستندی جذاب درباره "خوابگاه های دانشجویی" تهیه و تولید كرده؛ ساعت 15:00 شنونده این برنامه از رادیو تهران باشین.

1395/09/14
|
11:05
|

خوابگاه های دانشجویی در "سایه روشن"
"خوابگاه های دانشجویی" موضوع مستند "سایه روشن" امروز یكشنبه 14 آذر، است.
به گزارش سایت رادیو تهران؛ "سایه روشنِ" امروز یكشنبه 14 آذر، به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو، مستندی جذاب درباره "خوابگاه های دانشجویی" تهیه و تولید كرده است.
تهیه و تولید این برنامه بر عهده "گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری " رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند ساعت 15:00 شنونده این برنامه باشند.
مریم نیكانیك مستندساز در این برنامه مخاطبان را همراهی می كند.

دسترسی سریع
سایه روشن