از ساعت به مدت

رادیو تهران

تمام قد

یك خوشنویس ایرانی "تمام قد" در رادیو تهران


برنامه "تمام قد" با یكی از خوشنویسان معاصر ایرانی گفت و گو خواهد كرد.

1396/06/10
|
10:24
|


به گزارش سایت رادیو تهران؛ برنامه "تمام قد" با هدف گفت‎وگو مفاخر ملی و چهره های ماندگار كشوری در حوزه های مختلف و بازنگری فردی، علمی و فرهنگی این افراد، تلاش دارد ضمن انتقال تجربیات آنها به جوانان و ایجاد خودباوری در این نسل، قدردان این قشر از جامعه باشد.
این برنامه روز جمعه 10 شهریور با "علی شیرازی" خوشنویس معاصر گفت‎وگو خواهد كرد.
تهیه و تولید این برنامه بر عهده "گروه اخلاق و زندگی شهروندی" رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند جمعه ها ساعت 22:30 شنونده این برنامه باشند.
نوشین رهگذر تهیه كننده، دكتر مهدی رستمی كارشناس مجری، در این برنامه با شنوندگان همراه است.

دسترسی سریع
تمام قد