از ساعت به مدت

رادیو تهران

تمام قد

"تمام قد" با پدر پوست ایران


برنامه "تمام قد" با پدر پوست ایران، گفت و گو می كند.

1396/08/05
|
13:00
|


به گزارش سایت رادیو تهران؛ برنامه "تمام قد" با هدف گفت‎وگو مفاخر ملی و چهره های ماندگار كشوری در حوزه های مختلف و بازنگری فردی، علمی و فرهنگی این افراد، تلاش دارد ضمن انتقال تجربیات آنها به جوانان و ایجاد خودباوری در این نسل، قدردان این قشر از جامعه باشد.
این برنامه روز جمعه 5 آبان، با "یحیی دولتی" پدر پوست ایران، صحبت خواهد كرد.
یحیی دولتی پزشك ایرانی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشكی، استاد دانشگاه و بنیانگذار مركز آموزش و پژوهش بیماری‌های پوست و جذام است.
تهیه و تولید این برنامه بر عهده "گروه اخلاق و زندگی شهروندی" رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند جمعه ها ساعت 22:30 شنونده این برنامه باشند.
نوشین رهگذر تهیه كننده و پیمان شیخی مجری، در این برنامه با شنوندگان همراه است.

دسترسی سریع
تمام قد