از ساعت به مدت

رادیو تهران

تمام قد

"تمام قد" با احمد پژمان استاد برجسته موسیقی ایران


"دكتر احمد پژمان" استاد برجسته موسیقی، مهمان برنامه "تمام قد" است.

1396/09/10
|
13:00
|


به گزارش سایت رادیو تهران؛ برنامه "تمام قد" با هدف گفت‎وگو مفاخر ملی و چهره های ماندگار كشوری در حوزه های مختلف و بازنگری فردی، علمی و فرهنگی این افراد، تلاش دارد ضمن انتقال تجربیات آنها به جوانان و ایجاد خودباوری در این نسل، قدردان این قشر از جامعه باشد.
این برنامه روز جمعه 10 آذر، با "دكتر احمد پژمان" استاد برجسته موسیقی ایران و پیشتاز نئورمانتیسم در موسیقی ایران، صحبت می كند.
تهیه و تولید این برنامه بر عهده "گروه اخلاق و زندگی شهروندی" رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند جمعه ها ساعت 22:30 شنونده این برنامه باشند.
نوشین رهگذر تهیه كننده و رضا مهدوی مجری، در این برنامه با شنوندگان همراه است.

دسترسی سریع
تمام قد