از ساعت به مدت

رادیو تهران

تمام قد

"تمام قد" با كریم مجتهدی در رادیو تهران

"كریم مجتهدی" فیلسوف، مهمان برنامه "تمام قد" است.

1396/11/06
|
12:00
|به گزارش سایت رادیو تهران؛ برنامه "تمام قد" با هدف گفت‎وگو مفاخر ملی و چهره های ماندگار كشوری در حوزه های مختلف و بازنگری فردی، علمی و فرهنگی این افراد، تلاش دارد ضمن انتقال تجربیات آنها به جوانان و ایجاد خودباوری در این نسل، قدردان این قشر از جامعه باشد.
این برنامه روز جمعه 6 بهمن، با "كریم مجتهدی" فیلسوف ایرانی، صحبت می كند.
تهیه و تولید این برنامه بر عهده "گروه اخلاق و زندگی شهروندی" رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند جمعه ها ساعت 22:30 شنونده این برنامه باشند.
نوشین رهگذر تهیه كننده و فرشید ابراهیمی مجری، در این برنامه با شنوندگان همراه است.

دسترسی سریع
تمام قد