از ساعت به مدت

رادیو تهران

تمام قد

"تمام قد" با وارطان ساهاكیان در رادیو تهران

"وارطان ساهاكیان" موسیقیدان ایرانی، مهمان برنامه "تمام قد" است.

1396/11/13
|
13:00
|به گزارش سایت رادیو تهران؛ برنامه "تمام قد" با هدف گفت‎وگو مفاخر ملی و چهره های ماندگار كشوری در حوزه های مختلف و بازنگری فردی، علمی و فرهنگی این افراد، تلاش دارد ضمن انتقال تجربیات آنها به جوانان و ایجاد خودباوری در این نسل، قدردان این قشر از جامعه باشد.
این برنامه روز جمعه 13 بهمن، با "وارطان ساهاكیان" موسیقیدان ایرانی، صحبت می كند.
تهیه و تولید این برنامه بر عهده "گروه اخلاق و زندگی شهروندی" رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند جمعه ها ساعت 22:30 شنونده این برنامه باشند.
نوشین رهگذر تهیه كننده و رضا مهدوی مجری، در این برنامه با شنوندگان همراه است.

دسترسی سریع
تمام قد