از ساعت به مدت

رادیو تهران

تمام قد

آشنایی با علم نوروفیدبك در "تمام قد"

برنامه "تمام قد" با مفاخر و چهره های ماندگار ملی گفت‎وگو می كند.

1396/04/15
|
20:00
|

به گزارش سایت رادیو تهران؛ برنامه "تمام قد" با هدف گفت‎وگو مفاخر ملی و چهره های ماندگار كشوری در حوزه های مختلف و بازنگری فردی، علمی و فرهنگی این افراد، تلاش دارد ضمن انتقال تجربیات آنها به جوانان و ایجاد خودباوری در این نسل، قدردان این قشر از جامعه باشد.
این برنامه روز جمعه 16 تیر با دكتر رضا رستمی روانپزشك، متخصص و بنیانگذار نوروفیدبك (بازخورد عصبی) در ایران گفت‎وگو خواهد كرد.
نوروفیدبك، واكنش های فیزیولوژیك نهفته در مغز انسان و امواج مغزی كه هر لحظه بر وضعیت رفتاری و عملكردی ما اثر گذارند را ثبت می كند و بعد آن چه كه در همان لحظه در مغز انسان در حال اتفاق افتادن است را كاملا دقیق، روشن و واضح روی صفحه ی نمایشگر به تصویر می كشد.
تهیه و تولید این برنامه بر عهده "گروه اخلاق و زندگی شهروندی" رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند جمعه ها ساعت 22:30 شنونده این برنامه باشند.
نوشین رهگذر تهیه كننده، سریع القلم كارشناس مجری، در این برنامه با شنوندگان همراه است.

دسترسی سریع
تمام قد