از ساعت به مدت

رادیو تهران

تمام قد

پدر زلزله شناسی ایران در "تمام قد"

برنامه "تمام قد" با حمزه شكیب پدر زلزله شناسی ایران گفت‎وگو می كند.

1396/04/23
|
14:00
|


به گزارش سایت رادیو تهران؛ برنامه "تمام قد" با هدف گفت‎وگو مفاخر ملی و چهره های ماندگار كشوری در حوزه های مختلف و بازنگری فردی، علمی و فرهنگی این افراد، تلاش دارد ضمن انتقال تجربیات آنها به جوانان و ایجاد خودباوری در این نسل، قدردان این قشر از جامعه باشد.
این برنامه روز جمعه 23 تیر با حمزه شكیب پدر زلزله شناسی ایران گفت‎وگو خواهد كرد.
وی از اعضای موسس و عضو انجمن مهندسی زلزله ایران و نیز عضو كمیته زلزله شورای پژوهش های علمی كشور و كمیته زلزله كاهش اثرات بلایای طبیعی كشور است. وی تالیفات متعددی در حوزه بلایای طبیعی در كارنامه كاری خود دارد.
تهیه و تولید این برنامه بر عهده "گروه اخلاق و زندگی شهروندی" رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند جمعه ها ساعت 22:30 شنونده این برنامه باشند.
نوشین رهگذر تهیه كننده، دكتر یزدانی كارشناس مجری، در این برنامه با شنوندگان همراه است.

دسترسی سریع
تمام قد