از ساعت به مدت

رادیو تهران

تمام قد

كارآفرین برتر یونسكو در"تمام قد"

برنامه "تمام قد" میزبان یك كارآفرین برتر ایرانی خواهد بود.

1396/05/20
|
13:00
|


به گزارش سایت رادیو تهران؛ برنامه "تمام قد" با هدف گفت‎وگو مفاخر ملی و چهره های ماندگار كشوری در حوزه های مختلف و بازنگری فردی، علمی و فرهنگی این افراد، تلاش دارد ضمن انتقال تجربیات آنها به جوانان و ایجاد خودباوری در این نسل، قدردان این قشر از جامعه باشد.
این برنامه روز جمعه 20 مرداد با "مهندس دانش راهداری" كارآفرین برتر یونسكو گفت‎وگو خواهد كرد.
تهیه و تولید این برنامه بر عهده "گروه اخلاق و زندگی شهروندی" رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند جمعه ها ساعت 22:30 شنونده این برنامه باشند.
نوشین رهگذر تهیه كننده، كارشناس مجری، در این برنامه با شنوندگان همراه است.

دسترسی سریع
تمام قد