صبح تهران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 120 دقیقه

حمل و نقل آسان در "صبح تهران"

پیشنهادهای خود را برای حل مشكل ترافیك به برنامه "صبح تهران" ارائه كنید.

1397/02/05
|
13:08
|به گزارش سایت رادیو تهران؛ مجله صبحگاهی "صبح تهران" فردا پنجشنبه 6 اردیبهشت، به بهانه روز حمل و نقل از مخاطبان می پرسد: چه پیشنهادی برای حل مشكل ترافیك دارید؟
تهیه و تولید این برنامه بر عهده "گروه تهران و رویدادها" رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند شنبه تا پنجشنبه هر هفته ساعت 06:35 شنونده این برنامه باشند.
اسماعیل باستانی تهیه كننده و امین قاضی گوینده، در این برنامه با شنوندگان همراهند.

دسترسی سریع
صبح تهران