صبح تهران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 120 دقیقه

در "صبح تهران" به خودتان اهمیت بدهید

در آخرین هفته دی ماه برنامه صبحگاهی "صبح تهران" را از رادیو تهران دنبال كنید.

1395/10/25
|
11:33
|

به گزارش سایت رادیو تهران؛ برنامه صبحگاهی "صبح تهران" در آخرین هفته دی ماه قصد دارد به این موضوعات بپردازد:
یكشنبه 26 دی: اگر آب بشوید و داخل زمین بروید، دوست دارید چه كسی بشوید؟
دوشنبه 27 دی: صبر چه طعم و مزه ای دارد؟
سه شنبه 28 دی: دوست دارید پای خود را داخل كفش چه كسی بكنید؟
چهارشنبه 29 دی: شما چه وقت هایی خودتان هستید؟
پنجشنبه 30 دی: شما كجا و چه زمانی به خودتان اهمیت می دهید؟
تهیه و تولید این برنامه بر عهده "گروه تهران و رویدادها" رادیو تهران است؛ مخاطبان می‎توانند شنبه تا پنجشنبه هر هفته ساعت 06:35 شنونده این برنامه باشند.
اسماعیل باستانی تهیه كننده و امین قاضی گوینده، در این برنامه با شنوندگان همراهند.

دسترسی سریع
صبح تهران