خانه ما شنبه تا چهارشنبه از ساعت 09:05 به مدت 35 دقیقه

راز و رمزهای تربیت كودك مستقل در «خانه ما»

برنامه «خانه ما» امروز با حضور كارشناس برنامه درباره تربیت كودكان مستقل همراه مخاطبان رادیو تهران است.

1396/01/29
|
10:47
|چگونه باید فرزند مستقل تربیت كنیم؟ برنامه نمایشی «خانه ما»امروز از ساعت 15 و 30 دقیقه قرار درباره راز و رمزهای تربیت یك كودك مستقل با شما خوبان همراه باشد. در این برنامه آموزش داده می شود كه خانواده ها از طریق می توانند حس ناامیدی و ناراحتی كودكان را از ناتوانی در انجام بعضی كارها از بین ببرید. توصیه های شما مخاطبان هم از این برنامه به سمع شنونده ها می رسد.
شماره تلفن های 22040530 و 22054088 یا سامانه پیامكی 3000094 برای شما مخاطبان در نقش همسایه هاست تا ما را در جریان پیشنهادات و تجربیات خودتان قرار دهید.
در پایان با كارشناس برنامه پیرامون موضوع نمایشی گفت وگو می شود و او درباره چگونگی تربیت فرزندان مستقل نكاتی را مطرح می كند.

دسترسی سریع
خانه ما