علم بهتر است شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:00 به مدت 25 دقیقه

ویژه برنامه نوروزی «علم بهتر است» با موضوع شعار سال از رادیو تهران پخش می‌شود

ویژه‌ برنامه نوروزی «علم بهتر است» با موضوع شعار سال 1401 هر روز ساعت 14 از شبكه رادیویی تهران پخش می شود.

1401/01/03
|
21:19
|

با توجه به شعار سال 1401، ویژه برنامه «علم بهتر است» در ایام نوروز با چهره های شاخص و نخبگان علمی كشور با موضوع تولید علم و اقتصاد دانش بنیان گفتگویی صمیمی دارد.

دكتر داریوش فرهود _ پدر علم ژنتیك ایران؛دكتر عبدالحسین شاهرودی _ رئیس پژوهشگاه رویان؛دكتر سعید سهراب پور _ رئیس دانشگاه صنعتی شریف؛دكتر احمد دالكی _ پدر علم نجوم ایران؛
دكتر سیروس زینلی _رئیس انجمن بیوتكنولوژی ایران؛ دكتر فریبرز مسعودی _رئیس پارك علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی تهران؛ دكتر سارا پهلوان _ دانشمند نخبه در علوم سلولی؛دكتر زهرا گویا _ چهره ماندگار ریاضی؛ مهندس آسیه حاتمی _ كارآفرین حوزه دانش بنیان و دكتر یاسمن فرزان _ دانشمند نخبه فیزیك مهمانان این برنامه در پخش نوروزی هستند.

«علم بهتر است» كاری از گروه تهران و رویدادهای شبكه رادیویی تهران و تهیه‌كنندگی آرزو مددی مددی است كه در ایام نوروز از ساعت 14 تقدیم شنوندگان می‌شود.

دسترسی سریع
علم بهتر است